2014 m. balandžio 17 d.
Centrinės institucijos funkcijos

              2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo papildymo devintuoju 1 skirsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymą Nr. XI-2081 (Žin., 2012, Nr. 76-3928) (toliau - Įstatymas), kuris numato 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamento (EB) 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau - Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Lietuvoje. Šis Reglamentas taikomas išlaikymo prievolėms, atsirandančioms iš šeimos santykių, tėvystės ar motinystės, santuokos ar giminystės.

 Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išieškojimui, vykdant teismų sprendimus ar susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją bei reikiamus dokumentus, taip pat siekiant nustatyti tam tikrus skolininko duomenis (jo buvimo, darbo vietą ir pan.), Reglamentas numato aktyvų visų valstybių, kurioms taikomas šis Reglamentas, paskirtų centrinių institucijų bendradarbiavimą.

Pagal Įstatymą centrine  institucija Reglamente nustatytoms funkcijoms atlikti yra Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Reglamento 51 straipsnyje nurodytos centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informaciją apie Fondo administracijos kaip centrinės institucijos veiklą, taip pat reikalingų dokumentų sąrašą, kreipiantis pagal Reglamentą dėl išlaikymo lėšų išieškojimo iš užsienyje gyvenančio skolininko, galite sužinoti susisiekę su Fondo administracijos Teisės ir skolų išieškojimo skyriaus specialistais telefonu (8 5) 272 5825, faksu (8 5) 265 3984,  el. pašto adresu: info@vif.lt ar paštu Fondo administracijos adresu Rinktinės g. 48 A, 09138 Vilnius.

 euras_originalus

 

Naujienos
2014-03-31
Paskelbtas skolininkų sąrašas
  PATVIRTINTA Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos...
2014-03-27
Paskelbtas skolininkų sąrašas
2014-02-27
Paskelbtas skolininkų sąrašas
                 ...
2014-01-31
Dėl pareiškėjų pasikeitusių asmens duomenų
Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo  nebepasieks...
2014-01-24
Paskelbtas skolininkų sąrašas
2013-12-30
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Gruodžio 27 d. Valstybės žinių Nr. 135  paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-11-27
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Lapkričio 26 d. Valstybės žinių Nr. 121 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-10-29
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Spalio 26 d. Valstybės žinių Nr. 112 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-10-21
Apie mus rašo
  Geriau keliaus į kalėjimą nei mokės alimentus Šaltinis: balsas.lt (2013-10-21)
2013-10-07
Paskelbtas skolininkų sąrašas
2013-09-11
Išmokų gavėjų skaičius
2013 m. II ketv. vidutinis vaikų, gaunančių išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo, skaičius -&...
2013-08-23
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Rugpjūčio 22 d. Valstybės žinių Nr. 89 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-07-15
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Liepos 13 d. Valstybės žinių Nr. 75 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-06-25
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Birželio 22 d. \"Valstybės žinių\" Nr. 66 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-05-14
Paskelbtas skolininkų sąrašas
2013-05-02
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Balandžio 16 d. Valstybės žinių Nr. 39 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2013-03-29
Paskelbtas skolininkų sąrašas
2013-03-21
Keičiasi prašymo gauti išmoką forma
Fondo administracija informuoja, kad vadovaujantis Kreipimosi į Vaikų išlaikymo fondo administracij...
2013-02-28
Paskelbtas skolininkų sąrašas
Vasario 26 d. Valstybės žinių Nr. 21 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2012-11-05
Paskelbtas 56-asis skolininkų sąrašas
2012 m. spalio  4 d.  115-ajame oficialiojo leidinio „Valstybės žinios“ ...
2012-10-02
Informacija pareiškėjams apie išmokas
Primename, kad į Vaikų išlaikymo fondo administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos...
2012-08-14
Naujos funkcijos
        2012 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priė...
2012-07-03
Išmokų gavėjų skaičius 2012 m. I pusmetį
2012 m. I pusmetį išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo gavo toks skaičius vaikų: sausio mėn. - 21593...
2012-02-28
Paskelbtas skolinikų sąrašas
Vasario 26 d. Valstybės žinių Nr. 21 paskelbtas asmenų, kurie nevykdo pareigos  materialiai...
2012-01-10
Dėl Vaikų išlaikymo fondo 2012 m.
Fondo administracija nori nuraminti visus pareiškėjus bei informuoti, kad 2012 m. Vaikų išlaikymo...
2012-01-02
Informacija apie ikiteisminius tyrimus
Fondo administracija informuoja, kad 2011 m. buvo parengta ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms ...
2011-12-02
Dėl sąskaitų keitimo
Vaikų išlaikymo fondo administracija ragina visus pareiškėjus, kurie gaudavo išmokas iš Vaikų...
2011-11-02
Išmokų gavėjų skaičius
Išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo jau gauna daugiau kaip 22 tūkst. vaikų.